...

5 เหตุผลที่คุณควรเปลี่ยนมาใช้ระบบเกษตรอินทรีย์

...

1. ให้ผลผลิตที่มีปริมาณ และคุณภาพที่ดีกว่า

2. ให้ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ดีกว่า

3. ให้สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

4. ให้คุณภาพชีวิต และคุณภาพจิตที่ดีกว่า

5. ผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต ไม่ต้องเสี่ยงต่อสารพิษที่อาจจะก่อให้เกิดโรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อชีวิตการเกษตรอินทรีย์ เป็นสิ่งดีที่น่าจะเป็นการสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ ซึ่งจะนำไปสู่ระบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน มั่งคงและปลอดภัย

...