...

6 องค์กร เกษตรอินทรีย์บัลแกเรีย

การเติบโตขยายตัวทางอุตสาหกรรมการเกษตรในบัลแกเรียถือว่าเป็นที่น่าจับตามองโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ที่มีแนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้น แต่ทั้งหมดทั้งมวลบัลแกเรียได้มีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุน จึงทำให้การเกษตรอินทรีย์ได้ก้าวมาสู่จุดที่มีบทบาทสำคัญในทางเศรษฐกิจ

...

6 องค์กรกับบทบาทสำคัญ ในบัลแกเรีย

• คณะกรรมการการผลิตและเพาะพันธุ์พืช (Directorate Plant Production) กระทรวงเกษตรและอาหาร

• คณะกรรมาธิการเกษตรอินทรีย์ (Commission Organic Farming)

• กองทุนเพื่อการเกษตร (The State Fund Agriculture)

• สมาคมผู้ประกอบการค้าเกษตรอินทรีย์ (The Association of Organic Traders)

• สถาบันเพื่อการเกษตรอินทรีย์ (The Foundation for Organic Farming)“Bioselena”

• มหาวิทยาลัย Agrarian แห่งเมือง Plovdiv

บทบาทสำคัญทั้ง 6 องค์กร มีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจและรับรองคุณภาพ การควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาการปรับเปลี่ยนรูปแบบของฟาร์ม รวมถึงการยื่นขอกองทุนเกษตรกร การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ สิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลทั้ง 6 องค์กรนี้

ปัจจุบันมี 10 องค์กรในบัลแกเรีย ได้รับใบอนุญาต

...

TIP :สำนักงานใหญ่ขององค์กรเหล่านี้ตั้งอยู่ที่เมือง Plovdiv, Lyaskovets (VelikoTurnovo), Varna and Sofia

...