...

เส้นทางของพ่อ “อะโวคาโด ผลไม้เปลี่ยนชีวิต ”

มารู้จักผลไม้ที่ชื่อ อะโวคาโด กัน

อะโวคาโด ผลไม้ที่เนื้อมันเป็นเนย ต้นไม่พื้นเมืองของประเทศเม็กซิโก จัดเป็นพืชดอกในวงศ์ Lauraceae

จุดเริ่มต้น อะโวคาโด ในไทย

ในปี พ.ศ.2523 ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ได้ส่งเสริมการปลูก อะโวคาโด แทนการทำไร่เลื่อนลอยของพี่น้องชาวเขา ทางหัวหน้าศูนย์บอกว่า อะโวคาโดมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลาง ชอบอากาศหนาว หลังจากที่มีการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาปลูกอะโวคาโดกันมากขึ้น

...

ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระองค์ได้ช่วยพลิกชีวิตให้กับชาวบ้านในช่วงเวลานั้น ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นายสงวน ตุตานนท์ เกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ได้กล่าวว่า แต่ก่อนตนทำไร่เลื่อนลอย บุกรุกป่าไปเรื่อยๆ รายได้ไม่เพียงพอ แต่หลังจากผันแปรมาปลูกอะโวคาโด ทำให้ตนมีรายได้ที่เพียงพอและมั่นคงขึ้น

นอกจากอะโวคาโด เป็นผลไม้ที่พลิกชีวิตเกษตรกรบ้านทุ่งเริงแล้ว ผลไม้ชนิดนี้ยังมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย เช่น บำรุงสมอง ป้องกันสมองเสื่อม มีโปรตีนสูง ป้องกันโรคหัวใจ ป้องกันมะเร็งเต้านม และยังอุดมไปด้วยวิตามิน E รวมถึงมีแอนตี้ออกซิเดนที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/255564

...