...

ชีววิธีกำจัดโรคและศัตรูพืชแบบออร์แกนิค

...

รู้ไหมว่า !! พืชผักทางการเกษตรมักมีโรคและแมลงศัตรูพืชที่คอยทำลายผลผลิต

โดยทั่วไปการเกษตรแบบทั่วไปจะใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค สำหรับเกษตรอินทรีย์ เราจะไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดพวกศัตรูพืช แต่เราจะหันมาควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธีที่มาจากธรรมชาติ

...

แหล่งที่มา : หนังสือ My Little farm “ ปลูกผักแบบคนเมือง” ความสุขง่ายๆ

...