...

บัลแกเรีย ก้าวล้ำ สู่ตลาดอินทรีย์

บัลแกเรีย ชื่อทางการ สาธารณรัฐบัลแกเรีย ประเทศที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป มีพรมแดนติดต่อกับประเทศกรีซ ประเทศตุรกี ประเทศเซอร์เบีย สาธารณรัฐมาซิโดเนีย และประเทศโรมาเนีย

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในบัลแกเรีย เติบโตขึ้นเกือบ 5เท่า

อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ในบัลแกเรียเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 1990 โดยมีโครงการ SAPARD สนับสนุนการแปรรูปเกษตรกรรมเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ มีการสนับสนุนเงินจากสหภาพยุโรปและรัฐบาลบัลแกเรีย แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการ SAPARD ย่อมาจาก (Special Accession Program for Agriculture and Rural Development

ปี1996–2000: เริ่มดำเนินการพัฒนาฟาร์มเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังใน

ปี 2000 – 2004 : เป็นก้าวแรกของการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ กฎหมายฉบับแรก ฟาร์มแรกที่ได้รับการรับรอง ครั้งแรกในการเข้าร่วม และร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน Sophia

ปี 2005 – 2008 : สินค้าเกษตรอินทรีย์เริ่มวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตมีจำหน่ายถึง 1500 ร้านค้า โฆษณาทีวีครั้งแรก

ปี 2009 – 2010 :การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกษตรกรรวมตัวกันก่อตั้งเป็นสมาคม และเริ่มได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลบัลแกเรีย เกษตรอินทรีย์จึงเริ่มพัฒนาเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ

เห็นได้ว่าการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ทั้งทางด้านผู้ผลิต เกษตรกร ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ที่เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในวงการตลาดโลก

...

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.bioselena.com/en

...