...

ซื้อดีไหมนะ?ออร์แกนิค

...

จากผลการวิจัยพบว่า 36.0% ของการสุ่มสำรวจ ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 30.2% เคยได้ยินแต่ไม่ซื้อ36.1% เคยได้ยินและซื้อสินค้าออร์แกนิค

...

แต่ว่าก็ยังมี 71% ของผู้บริโภค ที่รู้เรื่องเกษตรอินทรีย์น้อย 26.8% คิดว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก 23.4% ไม่ทราบว่ามีความแตกต่าง และ 49.8% เท่านั้นที่รู้ว่ามีความแตกต่างระหว่างสินค้าออร์แกนิคกับสินค้าปลอดสาร

จากการสำรวจในปีที่ผ่านมา เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาบริโภคสินค้าออร์แกนิค เพราะ มีปัจจัยเรื่องสุขภาพเป็นหลัก ส่วนปัจจัยรองลงมาก็จะเป็นในเรื่องของรายได้ อาชีพ

สำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพและห่วงเรื่องความปลอดภัยของอาหารในปัจจุบันนี้ ก็ลองหันมาบริโภคสินค้าออร์แกนิค แถมยังเป็นการสร้างวินัยรักสุขภาพให้กับคนในครอบครัวด้วย

Read More :http://www.greennet.or.th/article/1781

...