...

ความเหมือน .. ที่แตกต่าง

...

ทุกวันนี้คนหันมานิยมบริโภคผักผลไม้เป็นหลัก ทั้งผักปลอดสารพิษ ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักออร์แกนิค แต่มีใครรู้บ้างว่าผักทั้ง 3 ชนิดนี้ มันต่างกันยังไง

ผักปลอดสารพิษ ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง ปลอดภัยจากสารตกค้าง แต่ไม่ 100 %

จัดเป็นผักที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ผักไฮโดรโปนิกส์ปลูกแบบไร้ดิน โดยใช้น้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายน้ำอยู่ จำเป็นต้องใช้สารเคมี เพราะที่ดินสะสมธาตุอาหาร

แต่มีค่าไนเตรทปะปนอยู่มากกว่าผักชนิดอื่นๆ

ผักออร์แกนิคปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ เน้นวิถีธรรมชาติ ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ตัดแต่งพันธุ์กรรม ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี รวมถึงยาฆ่าแมลง ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักในการบำรุงดิน และกำจัดแมลงด้วยพืชสมุนไพร

ทุกขบวนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.organicnaturalexpo2017.com/2017/06/27/ผักออร์แกนิค-ผักปลอดสาร/

...