...

เรื่อง ดิน ต้องรู้

หัวใจของการเกษตร คือ ดิน ฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้จักดิน เพราะดินเปรียบได้กับบ้านของพืช ที่เข้ามาอาศัยที่พักพิง เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีงวิตของพืช

...

ถ้าดินมีโครงสร้างที่ดี ดินจะเป็นก้อนกลมๆ เกาะกันอยู่หลวมๆ บีบเบาๆ จะแตกตัวออกจากกัน เพราะมีช่องว่างในการดูดซับได้ดีทำให้รากพืชชอนไชได้ง่าย สำหรับดินที่มีโครงสร้างไม่ดี คือ ดินทราย ดินเหนียว

TIP :ดินทราย – อุ้มน้ำได้ไม่ดี ไม่เกาะกันเป็นโครงสร้าง ดินเหนียว – ระบายน้ำได้ไม่ดี อุ้มน้ำมากไป

ดินที่เหมาะในทางการเกษตรควรเป็นดินที่มีค่า PH ที่เป็นกลาง ไม่เปรี้ยว ไม่เค็ม มีสีที่คล้ำ กลิ่นของดินดีจะมีกลิ่นคล้ายไอฝน มีอินทรีย์วัตถุมาก แต่ถ้ามีกลิ่นเหมือนเห็ด แสดงว่าดินนั้นมีเชื้อราอาศัยอยู่

ข้อควรรู้

ถ้าใน 1 ตารางเมตร พบไส้เดือนถึง 10 ตัว ดินในบริเวณนั้นแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงใดๆ เพราะ ไส้เดือนคือนักปรุงอาหารให้พืช

ข้อมูลจากหนังสือ my little farm “ ปลูกผักแบบคนเมือง ความสุขง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ ”

...