...

บิดาแห่งเกษตรอินทรีย์สมัยใหม่

หลักวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศยุโรป โดย เซอร์อัลเบิร์ต โฮเวิร์ด ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการทำเกษตรอินทรีย์สมัยใหม่

“สุขภาพของทุกชีวิต ล้วนเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน” เซอร์อัลเบิร์ต ได้กล่าวไว้ และเขายังได้ให้หลัก 7ประการของการทำเกษตรอินทรีย์

1. สุขภาพดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

2. สุขภาพดีต้องใช้ได้กับ ดิน พืช สัตว์และมนุษย์

3. ความอ่อนแอเกิดขึ้นจากห่วงโซ่อาหาร

4. การระบาดของโรคแมลงที่มีต่อ พืช สัตว์

5. ปัญหาสุขภาพของมนุษย์ มีผลมาจากห่วงโซ่อาหาร

6. สุขภาพไม่ดีของ พืช สัตว์ มนุษย์ มีผลมาจาก ดิน ที่ไม่ดี

7. การยอมรับ และสำนึกถึงปัญหา ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน

ดิน คือ หัวใจสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์ ดังที่ IFOAM (สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ) ได้ให้ไว้ เกษตรอินทรีย์คือระบบการเกษตรที่ผลิตอาหาร เส้นใย ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

...

หัวใจของวิถีเกษตรแนวนี้ คือ การอิงกับธรรมชาติ เพื่อให้พืชพันธุ์ต่างๆ เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติและเกิดประโยชน์สูงสุด

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.organic.moc.go.th/th/news

...