...

รู้จักข้าว GI กันดีกว่า

...

จริงๆ แล้ว ข้าว GIคือ ข้าวธรรมดา แต่มีลักษณะพิเศษตรงที่บ่งชี้ถึงลักษณะภูมิศาสตร์ ชื่อบอกถึงถิ่นกำเนิด เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

มีการรับรองหรือขึ้นทะเบียนไหม?

มีการขึ้นทะเบียน สำหรับผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย GI จะต้องได้รับการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน การรักษามาตราฐานของผลผลิต และยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับรากหญ้า ช่วยสร้างความเข้มแข็งกับชุมชน พร้อมทั้งรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

มีข้าวกี่สายพันธุ์ที่เป็นตระกูลข้าว GI

สิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ ประเทศไทยเราเอง มีข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical Indications : GI แล้วกว่า 8 รายการ คือ สายพันธุ์ข้าว GI มีทั้งหมด 9 ชนิด คือ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ข้าวก่ำล้านนา ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี

ขอบคุณข้อมูลจาก :HTTP://WWW.ORGANICNATURALEXPO2017.COM

...