...

จุลินทรีย์ดีนะ!

...

ดิน ที่ดีต้องมีจุลทรีย์ ที่ช่วยในการย่อยสลายสารอาหาร

จุลินทรีย์ ช่วยป้องกันโรค ป้องกันแมลง ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ถือว่ามีบทบาทสำคัญมากในการทำให้สารอินทรีย์จากซากพืชซากสัตว์ ย้อนกลับไปเป็นธาตุอาหารให้พืชใหม่

เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารในพืช

การเกษตรอินทรีย์ เรานิยมใช้จุลินทรีย์ในการปลูกผัก การบำรุงปรับปรุงดิน และยังนำมาใช้ในการทำปุ๋ยหมัก ยิ่งดินที่มีจุลินทรีย์มากการเจริญเติบโตของพืชยิ่งแข็งแรง แมลงต่างๆ จะไม่มารบกวน และช่วยทำให้ดินกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : harmonylife.co.th/th/

...