...

โรงแรมสีเขียว

ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ทเป็นได้มากกว่าที่พัก

ทำไมถึงบอกว่า ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เป็นได้มากกว่าที่พัก เพราะที่นี่แตกต่างจากโรงแรมทั่วๆ ไป ด้วยอากาศเย็นสบายรายล้อมไปด้วยพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด ถือเป็นสถานที่พักไฮไลต์ของจังหวัดเชียงราย

ที่นี่ต่างจากโรงแรมทั่วไปอย่างไร เรามาดูกัน

จากความนิยมของผู้คนที่หันมาบริโภคอาหารออร์แกนิค จึงทำให้หน่วยงานต่างๆ ในทุกภาคส่วนตอบรับกระแสนิยมการเกษตอินทรีย์ อีกทั้งเพื่อสานต่อแนวคิดในโครงการพระราชดำริ ทำให้เกษตรอินทรีย์ถูกจัดอยู่ที่วาระที่มีบทบาททางสังคม

โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เป็นหนึ่งในโรงแรมตัวอย่างที่ทำธุรกิจควบคู่ไปกับสวนเกษตรอินทรีย์

...

โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในการปลูกผัก โดยไม่ใช้สารเคมี จนปัจจุบันขยายเติบโตมากขึ้นจนแทบจะไม่ต้องไปหาซื้อผักที่ตลาดเลย

แล้วใครเป็นเกษตรกร ?

สวนเกษตรอินทรีย์ของที่นี่เติบโตขึ้นได้ดี เพราะความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกคนซึ่งจะสลับกันดูแลแปลงผัก ในทุกๆ เช้า พ่อครัว แม่ครัวและพนักงานจะตื่นแต่เช้าออกไปเก็บผักในแปลง เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารสำหรับแขกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพัก

ทุกวันนี้โรงแรมได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปในตัว

“ เรามุ่งเป็นโรงแรมเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราอยากให้ทางผู้ประกอบการต่างๆทั่วเชียงรายได้หันมาให้ความสำคัญกับเกษตรอินทรีย์ร่วมกันเพื่อจะได้ทำให้เชียงรายกลายเป็นเมืองแห่งอาหารปลอดภัย และเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่ไปพัก อีกทั้งโรงแรมยินดีจะเป็นสถานที่ให้ผู้ประกอบการอื่นมาศึกษาดูงานได้ เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่การแข่งขัน แต่เกษตรอินทรีย์คือไฮไลต์ที่จะทำให้ทั้งจังหวัดได้ประโยชน์ร่วมกัน“

นายมานะ จันทร์หอม ผู้จัดการทั่วไป

...

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.prachachat.net/

...