...

ฮีโร่..การเกษตรอินทรีย์

ปัญหาที่มักทำให้เกษตรกรปวดหัวมากที่สุด คือ ศัตรูของพืชผัก ทั้งป้องกัน ทั้งกำจัด ด้วยวิธีสารพัดก็ยังคงหนีไม่พ้น และที่หนักไปกว่านั้นถ้าเกษตรกรใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ยิ่งนานวันเข้าศัตรูพืชเหล่านี้จะเริ่มต่อต้าน ดื้อยามากขึ้น ปริมาณในการใช้สารกำจัดศัตรูก็ต้องเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผลผลิตมีสารปนเปื้อนมากขึ้น

รู้ไหม !! หญ้าแฝก ช่วยคุณในเรื่องนี้ได้

จากผลการทดลองใช้หญ้าแฝกของสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พบว่าหลังจากการปลูกหญ้าแฝก ตัวปลวกที่คอยมารุกลานในแปลงได้หมดไป แถมหญ้าแฝกยังสามารถนำไปทำเป็น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ได้อีกด้วย

...

หลังการเก็บผักแต่ละรุ่น เกษตรกรจะสับกลบเศษผักและเศษใบหญ้าแฝกที่คลุมอยู่ คลุกเคล้าลงในดินพร้อมด้วยปุ๋ยหมักที่ทำจากหญ้าแฝก เพื่อเตรียมแปลงไว้ในการจะปลูกผักรุ่นต่อไป

อีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้หญ้าแฝกในการทำการเกษตร คือ บ้านนอแล ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าหลังจากการใช้หญ้าแฝกในแปลงผัก จำนวนด้วงผัก ด้วงกระโดด ลดลงเยอะ เรียกได้ว่า หญ้าแฝก คือ ฮีโร่ตัวจริงของการเกษตรอินทรีย์

...

หมดปัญหาเรื่องศัตรูพืชในแปลงผัก แถมยังเป็นอนุรักษ์ดิน น้ำ และป้องกันแมลงศัตรูพืช

.. ปลอดภัยต่อสารเคมี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง ..

ขอบคุณข้อมูลจาก : ofs101.ldd.go.th

...