...

ตรามาตรฐานสินค้าเอกชนมีดีอย่างไร ?

ตรามาตรฐานสินค้าเอกชน คือ ตรามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของหน่วยงานตรวจรับรองของเอกชนในต่างประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและประเทศไทยก็มีตราสัญลักษณ์เหล่านี้เพื่อรับรองคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล

...

ข้อดี

1. สามารถรับรองมาตรฐานสินค้า ว่าเป็นสิ้นค้าจากเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ

2. ช่วยเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรได้มากขึ้น

3. บ่งบอกได้ถึงมาตรฐานความมั่นคงและความปลอดภัยในการซื้อขาย

ตัวอย่างตรามาตรฐานสินค้าจากเอกชน

1. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์บีเอสซี (BSC ?KO-GARANTIE GMBH – BSC)

...

บีเอสซี เป็นบริษัทตรวจรับรองสินค้าอินทรีย์จากประเทศเยอรมันนี มีตัวแทนในประเทศไทยอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้ประกอบการต้องได้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้เท่านั้นจึงจะใช้ตรารับรองนี้ได้

2. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์อีโคเสิร์ช (Ecocert)

...

อีโคเสิร์ช เป็นบริษัทตรวจรับรองสินค้าอินทรีย์จากประเทศฝรั่งเศส ผู้ประกอบการต้องได้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้เท่านั้นจึงจะใช้ตรารับรองนี้ได้

3. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ไอเอ็มโอ-คอนโทรล (IMO-Control)

...

บริษัทไอเอ็มโอ-คอนโทรล เป็นบริษัทตรวจรับรองสินค้าอินทรีย์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย ผู้ประกอบการต้องได้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้เท่านั้นจึงจะใช้ตรารับรองนี้ได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.nawachione.org

...