...

เรียนรู้ ฤดูกาลที่แตกต่าง

...

การทำเกษตรกรรมนอกจากเรื่อง ดิน น้ำ ปุ๋ย กระบวนการต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญ “ สภาพอากาศ ” ก็มีผลต่อการทำเกษตรกรรมเช่นกัน การคล้อยตามฤดูเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์

ฤดู เป็นตัวกำหนดการเจริญเติบโตของพืช

ฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ – เมษายน)

...

ฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม)

...

ฤดูหนาว (พฤศจิกายน – มกราคม)

...

สำหรับผักบางชนิดที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ก็จะมีพวกผักกาดหอม หอมแบ่ง กะเพรา โหระพา มะระ บวบ ฟัก ผักกวางตั้ง เป็นต้น

Tip : เป็นเกร็ดความรู้สำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่อยากจะปลูกผักกินเอง จะได้รู้ว่าแต่ละช่วงฤดูควรปลูกผักชนิดใด หรือสำหรับใครที่ขยันหน่อย อยากจะลองเปลี่ยนชนิดผักตามฤดูก็เพลิดเพลิน แถมได้ผ่อนคลายอีกด้วย

ข้อมูลจากหนังสือ my little farm “ ปลูกผักแบบคนเมือง ความสุขง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ ”

...