...

มาทำแปลงเกษตรกันเถอะ

การปลูกผักสวนครัวเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆ คน โดยเฉพาะคนเมืองเริ่มหันมาหาวิธีปลูกผักกินเอง เรียกว่า ประหยัด ปลอดภัย แถมผ่อนคลายความตึงเครียด

แปลงถาวร คือ แปลงผักที่มีดินอุดมสมบูรณ์ดีและมีความคงทนถาวร

หัวใจสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์ คือ ดิน ถ้าเกิดดินเราไม่ดี แปลงผักของเราคงจะเกิดปัญหาหลายอย่างตามมา การเตรียมแปลงถาวรในขั้นแรกเราต้องปรับสภาพดินให้เหมาะสม

...

การพลิกหน้าดินจะทำก่อนที่เราจะปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน เพื่อทำลายเชื้อโรคและแมลงต่างๆ อีกครั้ง สำหรับการปรับสภาพดินให้เป็นกลาง ให้เราใช้ปูนขาว ปูนมาร์ลหรือแร่โดโลไมท์ แล้วค่อยรดน้ำตามเพื่อปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้เป็นกลาง

...

ปูนขาว –ไดโลไมท์ :

เรียกว่า แคลเซียมคาร์บอเนต วัสดุที่ได้จากการเผาหินปูน

ปูนมาร์ล :

วัสดุปรับปรุงดินให้ทั้งแคลเซียม ปรับค่า ( PH )ของดินให้สูงขึ้น

หลังจากที่เราปรับสภาพดินแล้ว เราควรเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ในอัตรา 1,000 – 2,000 กิโลกรัม/ไร่ ต่อจากนี้ก็จะไปสู่ขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์ การปลูกและการดูแลในลำดับขั้นต่อไป

ข้อมูลจากหนังสือ my little farm “ ปลูกผักแบบคนเมือง ความสุขง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้

...