...

เส้นทางของพ่อ .. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

“ ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ด้วยการหันมาทำการเกษตรแบบถาวร “

ก่อนจะมาเป็นสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์?

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงช่วยเหลือประชาชนชาวเขาจากการทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น ให้เขามีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ พระองค์ได้ตั้งสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์เพื่อวิจัยพวกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก ผลไม้ จนไปสู่การส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร

...

มาทำความรู้จักสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ของพวกเรากัน

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ มีลักษณะเป็นหุบเขาลาดชัน แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ทิศทาง คือทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ซึ่งด้านตะวันออกได้ผันน้ำลงสู่แม่น้ำปิง และด้านตะวันตกได้ผันน้ำลงสู่แม่น้ำแจ่ม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส (กำลังเย็นสบายเลย)

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ได้มีการส่งเสริมให้ปลูกผักอินทรีย์ด้วย

หลักการปลูกผักอินทรีย์ของสถานีเรา จะเน้นอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ มีการใช้ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานโดยนำหลายระบบมาใช้ บำรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่ว เน้นการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธี และมีการตรวจสอบคุณภาพดินละน้ำอย่างสม่ำเสมอ

TIP :ชีววิธี คือ การใช้แมลงตัวห้ำ ตัวเบียน และการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร

...

ผักอินทรีย์ที่สถานีส่งเสริมให้ปลูกได้แก่ ผักกาดกวางตุ้ง, ผักกาดฮ่องเต้, ผักกาดเบบี้ฮ่องเต้, ถั่วแขก, เบบี้แครอท, กรีนโอ๊คลีฟ, เรดโอ๊คลีฟ, ผักกาดหวาน

ขอบคุณข้อมูลจาก :http://www.royal-inthanon.com/http://www.thairoyalprojecttour.com

...