...

เยาวชนรุ่นใหม่สร้างรายได้จาก Organic

โชคชัย มัยราช จบปริญญาตรีสาขาสัตว์ศาสตร์ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคงลานนา ทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ 1 ปี และลาออกจากงานเพื่อกลับมาดูแลพ่อแม่

หลังจากที่เขากลับมาอยู่บ้านเกิด เขาได้ยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงดูครอบครัว จนเขาได้หันมาเลี้ยง หมูหลุม ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อรับประทานกันในชุมชน

4 เดือนผ่านไป เริ่มจำหน่ายได้ในน้ำหนักเฉลี่ย 90 – 100 กิโลกรัม ต่อตัว

หลังจากที่เขาได้เลี้ยงหมูหลุมมาซักระยะ ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ ซักชวนให้มาทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลการเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับมากขึ้นเรื่อยๆ

“ ผมไม่เคยคิดว่าการเปลี่ยนความคิดของเกษตรนั้นง่าย ดังนั้นเราจึงต้องลงมือทำ ทำให้เขาเห็นข้อดี ข้อแตกต่าง และมันต้องใช้เวลา “

...

การคิดต่างก็ไม่ได้หมายความว่า จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่เป็นธุรกิจของตัวเองไม่ได้ ตราบใดที่เรายังยึดอาชีพสุจริตและเลือกใช้วิถีแบบพอเพียง ที่สำคัญอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ ดังคำสอนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรท่านได้สอนไว้ว่า การศึกษาค้นคว้าทดลองช่วยทำให้เราเข้าใจถึงวิถีทางวิถีชีวิตมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/209233

...