...

เกษตรอินทรีย์ ต้านมะเร็ง

ปัจจุบันโรคมะเร็งคร่าชีวิตของคนไทยปีละ 6 หมื่นกว่า ทั่วโลกมีรายงานการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปีละ 8 ล้านคน

จากสถิติที่สูงมากต่อปีทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น กินอาหารปลอดสาร หันมาออกกำลังกาย อย่างประเทศมาเลเซีย การเกษตรอินทรีย์เริ่มมีการตื่นตัวมากขึ้น เพราะผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งหันมาเลือกซื้ออาหารออร์แกนิค

...

ประเทศมาเลเซีย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการตื่นตัวในอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ การผลิตเกษตรอินทรีย์ในมาเลเซียเริ่มต้นที่องค์กรพัฒนาเอกชน Centre for Environment, Technology and Development, Malaysia (CETDEM) ในปี พ.ศ.2530 เริ่มต้นฟาร์มเกษตรบนเนื้อที่ 2 ไร่

...

ประมาณปี 2538 การเกษตรอินทรีย์ในมาเลเซียถึงเริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น มีหลายฟาร์มที่ได้ปรับเปลี่ยนมาทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์พร้อมกัน และได้มีการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ตลาดเกษตรอินทรีย์ในปี 2547 มีมูลค่าราว 50 ล้านรังกิต (ประมาณ 500 ล้านบาท) อัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 20 % โดยสินค้าทั้งนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีประเทศนำเข้าหลักๆ คือ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน และประเทศไทย

...

ด้วยปัจจัยทางสภาพแวดล้อม มลพิษ ฝุ่นละออง รวมถึงอาหารการกินที่มีสารปนเปื้อน การหันมาทานอาหารออร์แกนิค น่าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้ดี

ข้อมูลจาก : http://www.greennet.or.th/article/1287

...