...

ออร์แกนิคกับการพักผ่อน

...

ปัจจุบันความต้องการของตลาดออร์แกนิคมีเพิ่มมากและเพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภคจึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังนั้นสินค้าออร์แกนิคในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสปาจึงกำลังเป็นที่นิยมในหมู่คณะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยละชาวต่างชาติ

กลุ่มสินค้าออร์แกนิคในธุรกิจ โรงแรมและสปา

สิ่งที่โรงแรมจัดเตรียมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามีหลากหลายชนิด อาทิ อุปกรณ์อาบน้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนนิค เช่น เจลอาบน้ำออร์แกนิคแชมพูสระผมออร์แกนิค และครีมบำรุงผมออร์แกนิคครีมบำรุงมือ /เท้า/ เล็บ/ ออร์แกนิคน้ำมันหอมระเหยออร์แกนิคเป็นต้น

อ่านต่อ www.organicnaturalexpo2017.com/2017/06/27/สินค้าออร์แกนิคยอดฮิตใ/

...