...

เที่ยวเกษตรอินทรีย์กับโครงการหลวง

“ 38 ดอย 38 แห่ง เส้นทางของพ่อ “

ความนิยมชมชอบของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร เริ่มเป็นกระแสนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวต่างจะพากันขึ้นดอยเพื่อชมทะเลหมอก สัมผัสกับธรรมชาติบนพื้นที่สีเขียว และหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนมาร์คทางแถบภาคเหนือ คือ มูลนิธิโครงการหลง

เที่ยวโครงการหลวงแล้วได้อะไร ?

จากผลสำเร็จของโครงการหลวง ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ต่างหลั่งไหลชื่นชอบเที่ยวที่โครงการหลวงมากขึ้น นอกจากเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรชาวเขาแล้ว สิ่งสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะได้รับกลับไป คือ เห็นงานด้านการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร โดยเฉพาะการเกษตรอินทรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงวางรากฐานไว้

...

ในส่วนของงานวิจัย การค้นคว้า การส่งเสริมอาชีพชาวเขา คือ สิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกท่านจะได้รับกลับไป

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังจะได้พบกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมดั้งเดิม ของที่ระลึกจากผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี

ไฮไลส์ของชนเผ่าของเรา คือ เสน่ห์ที่ดึงดูดและความสวยงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู

สำหรับโครงการหลวงทั้ง 38 แห่งนั้น จะกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ แถบภาคเหนือตอนบน เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน เอาเป็นว่าวันหยุดปีนี้เตรียมแพ๊กกระเป๋ากันเลย

...

ที่มา : http://www.thairoyalprojecttour.com/?page_id=4

...