...

เกษตรพาเพลิน วิถีชาวไร่

จุดเริ่มต้นจากการปลูกข้าวอินทรีย์ 3 ไร่

สู่ รางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 10 ปี 2558

โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย

...

จากการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสนามสุโขทัย ปัจจุบันได้ขยายกว้างจนถึง 400 ไร่ และได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวไร่ที่พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีการเกษตรอินทรีย์ด้วยตนเอง ในแบบหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดินพร้อมกับสูดกลิ่นอายธรรมชาติบนพื้นที่สีเขียว

...

เกษตรอินทรีย์ คือ ชีวิตของเรา?

จากแนวคิดของผู้ก่อตั้งโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย ทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการสร้างรากฐานการทำเกษตรอินทรีย์ ผู้ก่อตั้งโครงการกล่าวว่า .. เส้นทางเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในวิถีพอเพียง สามารถสร้างรอยยิ้มมหาศาลแก่ทุกชีวิตที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นทางการผลิต จนไปถึงสุดปลายทางการบริโภค ..

เราใส่ใจทุกรายละเอียด ควบคุมคุณภาพทุกกระบวนการ เพื่อผลผลิตชั้นเยี่ยมสำหรับการบริโภค

.. มั่นใจเต็มร้อย เพราะเราคือ เกษตรอินทรีย์พันธุ์แท้ ..

โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย

...

แหล่งที่มา : http://www.kaohomsukhothai.in.th/product1.htm

...