...

ตลาด Organic ไทยสู่ตลาดโลก

การทำตลาดออร์แกนิค เริ่มขยายสู่วงกว้างมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2557 - 2558 ทางสถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ (RESEARCH INSTITUTE OF ORGANIC AGRICULTURE – FIBL) และ IFOAM – ORGANICS INTERNATIONAL)ระบุว่า 179 ประเทศทั่วโลก มีพื้นที่ทำการเกษตรรวมกัน 318.13 ล้านไร่

...

แล้วมูลค่าการทำตลาด Organic มีมูลค่าประมาณเท่าไหร่ ?

ในปี 2558 ที่ผ่านมา มูลค่าตลาด Organic อยู่ประมาณ 7.5 หมื่นล้านยูโร หรือ ประมาณ 2.85 ล้านล้านบาทตลาดที่ใหญ่ที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา 3.58 หมื่นล้านยูโร รองลงมา คือ เยอรมัน 8.6 พันล้านยูโรตามด้วยฝรั่งเศส 5.5 พันล้านยูโรและจีน อยู่ที่ 4.7 พันล้านยูโร

...

แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ ?

ในปี 2558 ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์อยู่ในอันดับ 8 ของเอเชีย อันดับ 4 ในภูมิภาคอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มูลค่าของตลาดเกษตรอินทรีย์ของไทยอยู่ประมาณ 2,332 ล้านบาท มีพื้นที่รับรองมาตราฐานอยู่ที่ 284,918ไร่ ถือว่าขยายตัวมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากจีนและฟิลิปปินส์

เชื่อว่าถ้าทางภาครัฐและภาคเอกชน ยังให้การสนับสนุนพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ อีกไม่นานประเทศไทย จะเป็นประเทศที่ปลอดสารเคมีทางการเกษตรอย่างแน่นอน

Read more : www.organicnaturalexpo2017.com/2017/06/27/ตลาดออร์แกนิคโลกและการ/

...