...

เรื่องของ เห็ด

การเพาะเห็ดในบ้านเราถือเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย เพราะ ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมการเกษตร จึงทำให้มีพวกซากวัสดุที่ใช้ในทางการเกษตรเยอะมาก บวกกับสภาพภูมิอากาศที่สามารถเพาะเห็ดได้ตลอดทั้งปี

การเพาะเห็ดในบ้านเรา เป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม

กลุ่มคนรักสุขภาพต่างนิยมหันมาบริโภคเห็ดประเภทต่างๆ กันก็เยอะ เนื่องด้วยสรรพคุณมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จึงเริ่มมีการเพาะเห็ดในเชิงพาณิชย์กันมากขึ้น

เห็ด มีคุณประโยชน์ แต่ก็กลับเป็นโทษได้เช่นกัน

เห็ด จะกลายเป็นโทษก็ต่อเมื่อเราใช้สารเคมีในการเพาะเห็ด เนื่องจากศัตรูเห็ดมารุกรานทำให้เกษตรกรหันมาใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทำให้เกิดสารตกค้างในเห็ด

...

รู้ไหมว่า สารเคมีที่เรานำมาเพาะเห็ด เป็นอันตรายต่อตัวผู้เพาะและผู้บริโภค

จากการหมักหมมของเชื้อโรค ผู้ที่ทำงานในโรงเพาะนานจะเกิดอาการคัน เป็นภูมิแพ้ เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ จนบางคนถึงกับเสียชีวิต เพราะ สารเคมีที่สะสมปนกับเชื้อแบคทีเรียต่างๆ

การเพาะเห็ดอินทรีย์ คือทางเลือกที่ดีที่สุด

การนำเอาจุลินทรีย์มาใช้ในการเพาะเห็ด ทำให้เห็นผลผลิตสูงออดดอกทั้งปี ลดการรบกวนของแมลงได้ ตามหลักความเป็นจริงแล้วการเพาะเห็ดไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้สารเคมี หากเราดูแลไม่ปล่อยให้มีการหมักหมม ทำความสะอาดเป็นประจำ หลักการเบื้องต้นเหล่านี้ก็ช่วยทำให้เห็ดเรามีคุณภาพที่ดี ปลอดสารเคมีตกค้าง

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thaikasetsart.com

...