...

เส้นทางของพ่อ “ สถานีเกษตรหลวงปางดะ”

...

กว่าจะมาเป็นสถานีเกษตรหลวงปางดะในวันนี้ แต่ก่อน คือ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชปางดะโครงการหลวง มีหน้าที่ทำการวิจัยขยายพันธุ์พืช โดยมูลนิธิโครงการหลวงได้เลือกใช้พื้นที่ของกรมวิชาการเกษตรหมู่บ้านปางดะ ในการทำวิจัย

แล้วทำไมถึงกลายเป็นชื่อ สถานนีเกษตรหลวงปางดะ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2530 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเยี่ยมศูนย์ขยายพันธุ์พืชปางดะโครงการหลวงเป็นครั้งแรกโดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้ทูลขอพระราชทานชื่อใหม่ว่า ‘สถานีเกษตรหลวงปางดะ’พระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานให้ใช้ชื่อนี้ พร้อมกับได้ขยายพื้นที่เพิ่มเติมรวม 150 ไร่ ในปีเดียวกัน

...

นอกจากที่นี่จะเป็นศูนย์วิจัยแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ สะเมิง อีกด้วย

TIP :สะเมิง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูง อากาศเย็นเกือบทั้งปี รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองหนาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นทิวเขาสูง

สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส เมื่อมาที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ คือบรรยากาศความสวยงามทางธรรมชาติของการทำเกษตรกรรม มีแปลงเพาะปลูกเพื่องานวิจัย แปลงทดลอง รวมถึงที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยี่ยมชม

...

ขอบคุณข้อมูลจาก : th.wikipedia.org / royalprojectthailand.com

...