...

ทำไมผักออร์แกนิคถึงมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป

...

1. ฟาร์มเกษตรออร์แกนิคมีขนาดเล็ก

- เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง

2. ค่าใช้จ่ายหลังการเก็บเกี่ยวเกษตรอินทรีย์สูงกว่า

- มีการแยกส่วนการผลิตอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของการขนส่งและการแปรรูป

3. ปริมาณสินค้าออร์แกนิคค่อนข้างน้อย

- ทำให้ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดค่อนข้างสูงกว่าผลผลิตทั่วไป

4. เกษตรกรได้รายได้ที่เป็นธรรมและพอเพียง

5. มีการจัดมาตราฐานคุ้มครองสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม

- มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า มีความสดใหม่ ได้คุณภาพที่ดี

6. มีจำนวนจำกัด

- เมื่อเทียบกับความต้องการของผู้บริโภค

...

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.organicnaturalexpo2017.com/2017/06/27/ทำไมสินค้าออร์แกนิคถึง/

...