...

ความสุขของแพะ

ทุกวันนี้นอกจากนมวัวแล้ว คนกลุ่มหนึ่งเริ่มหันมาบริโภคนมแพะโดยเฉพาะกลุ่มแม่ลูกอ่อน กลุ่มคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ เพราะนมแพะมีสารอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายได้ดีกว่านมวัว

...

การที่เราจะได้นมแพะที่มีคุณภาพ ความสุขของแพะคือสิ่งสำคัญ

คุณอัคร ธิติถาวร เกษตรกรจังหวัดภูเก็ต คือหนึ่งตัวอย่างของการเลี้ยงแพะในระบบอินทรีย์ แพะทุกตัวจะอยู่อย่างสุขสบาย มีพื้นที่ไม่แออัด มีการแยกห้องตามกลุ่มอายุเพื่อสัมพันธภาพที่ดีภายในกลุ่ม

เราต้องให้แพะสัมผัสพื้นดิน ถือว่าเป็นการพาเด็กๆ ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี จะได้ผลิตนมที่ดีให้กับเรา

แพะทุกตัวที่คุณอัคร เลี้ยงไว้จะได้รับการตรวจเลือดทุกตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรค และมีวิธีการป้องกันการเกิดโรคโดยใช้สมุนไพรจากธรรมชาติ อาหารที่นำมาให้เด็กๆ เป็นอาหารอินทรีย์ มีการอาบน้ำแพะทุกครั้งก่อนรีดนม ที่สำคัญที่สุด คือ ไม่มีการผูกล่ามแพะในช่วงที่รีดนมไม่ทำให้แพะเกิดความเครียด

...

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบน้ำนมดิบเพื่อตรวจหาโรคเต้านมอับเสพทุกครั้ง

สิ่งสำคัญอีกอย่างที่เราต้องใส่ใจ คือ ความสะอาดในโรงเรือน เนื่องจากกลิ่นปัสสาวะและมูลแพะ จะทำให้เกิดก๊าซแอมโมเนีย การทำความสะอาดโรงเรือนให้เราใช้น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้สารเคมี เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในนมแพะ

TIP :การตรวจสุขภาพแพะสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันโรคติดต่อจากนมแพะสู่คน

ขอบคุณข้อมูลจาก : pets.thaipetonline.com

...