...

บ้านของพ่อ .. สอนสิ่งดี“โปรตีนจาก ปลา”

“ ... ถ้าหาปลานิลพันธุ์แท้ไม่ได้ ก็ให้มาเอาที่สวนจิตลดา ... ”

...

พระราชทานกระแสรับสั่ง ในช่วงที่มีการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลานิล ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฏรตามพื้นที่ต่างๆ ทรงพบเห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นโรคขาดสารอาหารกันมาก

TIP :โรคขาดสารอาหารเกิดจากภาวะโภชนาการบกพร่องทำให้ร่างกายขาดสารอาหารบางชนิด

ในเวลานั้น ปลา คือ แหล่งอาหารโปรตีนที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพง

ในช่วงปีสมัยพุทธศักราช ๒๕๐๘ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ทูลเกล้าฯ ถวายลูกปลาสายพันธุ์ใกล้เคียงกับปลาหมอเทศ จำนวน 25 คู่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงโปรดเกล้าฯ ให้กรมประมงนำไปเพาะเลี้ยงไว้ในบ่อดินภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา และในปีถัดมาได้พระราชทานชื่อปลาชนิดว่า ปลานิล

ปลานิล ชื่อทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า Nile tilapia

นับจากวันนั้นจนถึงปัจจุบัน อาชีพการเพาะเลี้ยงปลานิลจึงกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของเกษตรกร ถ้าเราไปตามขุมขนชนบทเราจะเห็นชาวบ้านขุดบ่อเลี้ยงปลานิลกันแทบทุกบ้าน เพราะ เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์เร็ว

...

ปลานิล จะกินอาหารธรรมชาติ เช่น สาหร่าย รำข้าว ไรน้ำ กากถั่ว แหน เป็นต้น

ปลานิล จึงกลายเป็นอาหารที่มีวางขายในตลาดทั่วไป ราคาไม่แพง ดูเหมือนเป็นปลาธรรมดาที่หาซื้อ แต่ในความธรรมดาก็แฝงไปด้วยสิ่งที่ไม่ธรรมดา นั่นคือ พระเมตตาอันเปี่ยมล้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ทรงคิดคำนึงเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรชาวไทยของพระองค์อยู่ตลอดเวลา

... ไม่ใช่แค่เพียงความรัก ความห่วยใย แต่พระองค์ได้วางแบบแผนการดำรงชีพให้กับพสกนิกรชาวไทยทุกคน ..

TIP : ภายในเขตพระราชฐาน พระตำหนักจิตลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เป็นพระราชวังแห่งเดียวในโลกที่รวบรวมการทำเกษตรกรรมไว้ เพื่อทำการทดลอง และเกษตรกรสามารถเข้าศึกษา ดูงาน นำมาประยุกต์ใช้ได้จริง

แหล่งที่มา : หนังสือ 50 ปี โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จัดทำโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

...