...

ผักปลอดภัย โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี

...

การปกป้องผักจากศัตรูตัวฉกาจ คือ งานของผู้ดูแลอย่างเราๆ หลายคนจึงเลือกใช้สารกำจัดศัตรูพืชเพื่อป้องกันแมลงต่างๆ เข้ามากัดกินทำลายผักแต่ลืมคิดไปว่าสารกำจัดศํตรูพืชกลายเป็นโทษต่อดิน น้ำ และรวมถึงผู้บริโภค

3 กลยุทธ์จากธรรมชาติที่ช่วยปกป้องผักของเรา

กลยุทธ์ 1 คือ เลือกปลูกผักที่แข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศและแมลงศัตรูพืช ควบคู่ไปกับการบำรุงดิน

กลยุทธ์ 2 คือ ปลูกผักหมุนเวียนและผสมผสาน หมายความว่า ปลูกหลายๆ ประเภทพร้อมกัน อาจจะแบ่งเป็น 4 ประเภทใน 1 แปลง ปลูกสลับหมุนเวียนไปตามฤดู จะช่วยป้องกันดินเสื่อมสภาพได้

TIP :วิธีนี้ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชไปในตัว

กลยุทธ์ 3 คือ ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์กำจัดแมลง เพราะมันจะทำให้พืชอ่อนแอต่อโรคและแมลง เราอาจจะใช้เทคนิคภูมิปัญญาชาวบ้านหาอะไรมาครอบที่แปลงผักของเราก็ช่วยลดการรุกรานของแมลงต่างๆ ได้

TIP :ตามหลักธรรมชาติแมลงพวกนี้จะถูกควบคุมโดยระบบนิเวศทางธรรมชาติอยู่แล้ว เช่น แมลงเพลี้ยต่างๆ จะถูกกำจัดโดยเต่าทอง พวกหนอนจะเป็นอาหารของแมงปอ

ปกป้องพืชด้วยวิธีธรรมชาติ ก็ให้ธรรมชาติเป็นผู้จำการ

แต่จำเป็นจะต้องใช้สารกำจัดศัตรูพืชจริงๆ ให้ใช้สารธรรมชาติในการควบคุม สารสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุน แสบร้อน รสเผ็ด เปรี้ยว ขม เพื่อขับไล่แมลงและยับยั้งโรคของพืช

“จุลินทรีย์ สามารถกำจัดโรคและแมลงศํตรู ได้นะ เช่น เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเจนซิส ช่วยกำจัดตัวอ่อนหนอนแมลงชนิดต่างๆ หนอนผีเสื้อ หนอนด้วง หรือ เชื้อราบิววาเรีย กำจัดแมลงปีกแข็ง แมลงตัวเต็มวัย เช่น มวน ด้วง เพลี้ย เป็นต้น”

ข้อมูลจากหนังสือ my little farm “ ปลูกผักแบบคนเมือง ความสุขง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ ”

...