...

รักษ์ดิน ต้องคลุมดิน

การดูแลพืชผัก คือ งานหลักของเกษตรกร ตั้งแต่การลงดิน หว่านเมล็ด ใส่ปุ๋ย รดน้ำ กว่าจะได้ผลผลิตให้เราได้ชื่นใจ ต้องใช้เวลาพอสมควร

...

TIP :การคลุมดิน คือ การปิดหน้าดินโดยรอบต้นพืชด้วยเศษวัสดุ สำหรับการทำเกษตรอินทรีย์เราจะใช้ซากพืช ใบไม้ หรือฟางแห้ง ในการคลุมหน้าดิน

หลายคนมักจะลืมหรือมองข้ามการคลุมดินไป ถือว่าเป็นการตกม้าตายตอนจบเลย ถ้าเราอยากให้พืชผักในแปลงเราเติบโตแข็งแรงเราต้องอย่าลืมขั้นตอนนี้ เพราะ ประโยชน์ของการคลุมดินช่วยให้ดินไม่สูญเสียความชุ่มชื้น ในเวลาที่พืชผักเจอแดดแรงๆ พืชผักเราจะไม่เหี่ยวเฉาง่าย ช่วยลดการเจริญเติบโตของวัชพืช รักษาโครงสร้างของดิน ไม่ให้เกิดการพังทลายง่าย

การคลุมดินต้องทำตอนไหน ?

สำหรับการคลุมดินทำได้ตั้งแต่เตรียมดินในแปลง หรือ ในภาชนะที่เราจัดเตรียมไว้

การคลุมดิน เราสามารถทำอย่างอื่นไปพร้อมๆ กันได้นะอย่างเช่น การปลูกพืชหมุนเวียน สำหรับวัสดุที่เรานำมาคลุมดินแล้วเราไม่ต้องกังวลว่าจะเก็บทิ้งเมื่อไหร่ เพราะ วัสดุเหล่านั้นจะย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กับดิน

TIP :ที่สำคัญการเลือกวัสดุมาคลุมดิน เราต้องพิจารณาดูตามความเหมาะสมกับลักษณะงานด้วย

คำเตือน !! ไม่ควรคลุมดินจนถึงโคน เพราะอาจเกิดเชื้อแบคทีเรียทำลายต้น

ข้อมูลจากหนังสือ my little farm “ ปลูกผักแบบคนเมือง ความสุขง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ ”

...