...

เลิกสับสนต่อผักเพราะชื่อที่เรียก..............

...

ผักออร์แกนิคผักปลอดสารพิษและผักไฮโดรโปนิกส์ คือผักชนิดเดียวกันซึ่งความจริงแล้วผักปลอดสารนั้นคือผักที่มีการใช้สารเคมีในระหว่างการเพาะปลูกจนกระทั่งใกล้เก็บเกี่ยวจะมีการเว้นการใช้สารเคมีในช่วงการเก็บเกี่ยว (มากน้อยแล้วแต่ผู้เพาะปลูกจะเป็นคนกำหนดเวลา) จึงทำให้มีชื่อเรียกใหม่ๆเกิดขึ้น

“ ผักปลอดสาร ”สรุปก็คือเป็นผักปลอดสารในช่วงตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ไม่ได้ปลอดสารในระหว่างการเพาะปลูกซึ่งจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นผักทั่วไปที่เราซื้อมารับประทานกันตามท้องตลาดนี่แหละ ส่วนผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) นั้นคือผักไร้ดินหรือการปลูกผักโดยใช้น้ำแทนดินซึ่งเป็นวิธีการปลูกผักที่ประยุกต์ใช้ในเมืองที่หาพื้นดินได้ยากผักประเภทนี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งสารเคมีอยู่ไม่ว่าจะทางใบหรือทางน้ำเพราะผักไร้ดินจะไม่มีดินที่เป็นตัวสะสมธาตุอาหารแต่เปลี่ยนจากดินเป็นน้ำให้เป็นตัวสะสมธาตุอาหารแทนการใส่ปุ๋ยก็จะให้ทางน้ำและปุ๋ยก็ยังคงต้องมีสารเคมี ( จึงไม่ถือว่าเป็นผักออร์แกนิค) เพราะปุ๋ยอินทรีย์บางชนิดจะไม่สามารถผสมลงในน้ำได้

( หรือผสมได้นํ้าก็จะไม่ใสและมีกากหรือขุ่นทำให้ไหลได้ไม่ดี)

“ ผักออร์แกนิค“ ส่วนประกอบทุกอย่างจะมาจากธรรมชาติจะไม่มีการใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ใดๆในการปลูกและการเพาะเลี้ยงโดยจะเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆ

...
...