...

บ้านของพ่อ .. สอนสิ่งดี“ไม้ยางนา”

...

“... เมื่อครบ 50 ปี เราจะมาดูป่ายางนานี้ด้วยกัน ...”

พระดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ทรงรับสั่งไว้ ย้อนกลับไปเมื่อเดือน กรกฏาคม ๒๕๐๔ พระองค์ได้ทรงริเริ่มปลูกไม้ยางนา ขึ้นในพื้นที่ส่วนพระองค์ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

... เมื่อเวลาผ่านไป 50 ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ไม้ยางนาที่พระองค์ได้ทรงปลูกไว้ได้เจริญเติบโตเป็นต้นสูงใหญ่ 20 เมตร แผ่เรือนยอดก่อให้เกิดร่มเงาและความชุ่มชื้นในพื้นที่เล็กๆ ใจกลางมหานคร …

Tip :ไม้ยางนาเป็นไม้ใหญ่ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน เป็นไม้ที่ให้ร่มเงา ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยในชนบท เป็นไม้ป่าที่ขึ้นตามลุ่มแม่น้ำ นำมาใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น กันรั่ว ทำฟืน เผาถ่าน รวมถึงสร้างบ้านเรือน

ถ้าพูดถึงไม้ยางนา เด็กๆ สมัยนี้อาจจะไม่รู้จัก แต่หารู้ไม่ว่า ไม้ยางนา คือ ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมิได้แค่สนพระราชหฤทัยเฉพาะการอนุรักษ์ป่ายางนาเท่านั้น พระองค์ยังศึกษาลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูก และความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชน

ไม้ยางนามีความสำคัญต่อประชาชนในชนบท เพื่อใช้ปลูกสร้างบ้านเรือน จึงทำให้ไม้ยางนามีปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น หากไม่มีการส่งเสริมให้ปลูกขึ้นทดแทน ต้นยางนาจะลดลงและกลายเป็นพันธุ์ไม้ที่หายากในที่สุด

จากจุดเริ่มต้นที่พระองค์ทรงสร้าง กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ไม่เพียงแค่ให้ร่มเงา แต่ยังช่วยสร้างระบบนิเวศอันสมดุลให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นที่โดยรอบ และเกื้อกูลต่อสรรพสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่ได้อย่างยั่งยืน

...

แหล่งที่มา : หนังสือ 50 ปี โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จัดทำโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

...