...

ขั้นตอนการตรวจสอบรับรองมาตราฐานของเกษตรอินทรีย์

การทำเกษตรอินทรีย์ มีการตรวจสอบรับรองมาตราฐานไหม แล้วมันมีขั้นตอนอะไรบ้าง ??

การทำเกษตรอินทรีย์ในทุกพื้นที่ ต้องมีการตรวจสอบรับรองมาตราฐาน เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ช่วยจัดระบบป้องกันผลผลิต ไม่ให้ผู้ผลิตแอบอ้างหรือทำการผลิตอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงเรื่องการส่งออกทำให้การเกษตรอินทรีย์เปิดกว้างสู่ตลาดโลกมากขึ้น

แล้วมีขั้นตอนอะไรบ้าง ?

การสมัคร: หน่วยงานรับรองจัดส่งชุดเอกสารการสมัคร ประกอบด้วย มาตราฐานการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ข้อกำหนดต่างๆ เอกสารใบสมัคร ข้อตกลงและใบสัญญาขอการรับรอง ข้อมูลของหน่วยงาน และค่าใช้จ่ายในการสมัคร

จ่ายค่าตรวจ: จ่ายค่าธรรมเนียมพร้อมส่งเอกสาร

การตรวจ: ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนหรือไม่ ประเมิณผู้ผลิตว่ามีการปฏิบัติอยู่ในข้อกำหนดการตรวจรับรองหรือไม่ รวมถึงความพร้อมในการขอรับรองเกษตรอินทรีย์

การรับรอง: รับรองโดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่มีเงื่อนไขผู้สมัครต้องไปทำตามขั้นตอนให้เสร็จก่อนรับรองจะมีผลและภายในระยะเวลาที่กำหนด

...

Read more :www.organicnaturalexpo2017.com/2017/06/27/กระบวนการตรวจสอบรับรอง/

...