...

เคล็ด (ไม่ลับ) กับ Organic

...

ไขเคล็ดลับ 9 ประการ กับการบริโภค Organic

1. ปลอดภัยจากสารเคมีการเกษตร

2. ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ และฮอร์โมน

3. ปลอดภัยจากสารปรุงแต่งอาหาร

4. มีจริยธรรมการเลี้ยงสัตว์

5. มีวิตามินและคุณค่าทางโภชนาการดีกว่า

...

6. อนุรักษ์ดินและน้ำ

...

7. มีความหลากหลายทางชีวภาพ

8. ลดโลกร้อน

9. ดีต่อเกษตรกร ราคายุติธรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก :https://www.actorganic-cert.or.th

...