...

แบบไหนจึงเรียกว่า ออร์แกนิค?

ผักออร์แกนิคหรือผักอินทรีย์ถ้าจะพูดให้เข้าใจกันง่ายๆมันก็คือ

1. ผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูง

2. ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ

3. เป็นผักอินทรีย์จริงๆ

4. เกิดจากธรรมชาติจริงๆ

เพียงแต่การเพาะปลูกจะต้องมีการดัดแปลงสภาพต่างๆเพื่อเลียนแบบธรรมชาติเช่นปุ๋ยในดินการบำรุงดินอากาศความชื้นเป็นต้นเพื่อให้พืชผักสามารถเจริญเติบโตได้ด้วยวิธีแบบธรรมชาติโดยอาหารจากธรรมชาตินั่นเอง....นี่ก็เป็นหลักการง่าย ๆ สำหรับการจดจำและจะได้ไม่เข้าใจกันผิดเพี้ยนไปอีก แต่อย่างว่าแหละอะไรก็ตามที่มีข้อดีก็อาจมีข้อจำกัดที่ผู้บริโภคจะต้องทำใจยอมรับกันด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีของมนุษย์อย่างเราๆ

...

ผักออร์แกนิค นอกจากจะเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมาก ๆ แล้วการเพาะปลูกยังมีการลงทุนสูงใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกนานทำให้ผักชนิดนี้หากออกสู่ตลาดแล้วจะเป็นผักที่มีราคาแพงไหนจะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้เวลาปรับสภาพเพื่อไม่ให้แมลงศัตรูพืชมาเบียดเบียนซึ่งบางแห่งถึงขนาดกางมุ้งปลูกกันเลยทีเดียวแต่บางแห่งก็ปลูกกันในโรงเรือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะปลูกด้วยวิธีไหนหรือทำให้ผักเจริญเติบโตด้วยวิธีใดก็ตามที่สำคัญที่สุดก็คือห้ามใช้สารเคมีใดๆไม่ว่าสารนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ก็ตามจะใช้ได้ก็เพียงอินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็น“ผักออร์แกนิค”นี่เลยข้อจำกัดที่เรามองว่าก็ไม่ได้รุนแรงหรืออยู่นอกขอบเขตเกินที่จะยอมรับได้ แต่เรากลับมองว่าการลงทุนเพื่อสุขภาพมีผลดีมากกว่าผลเสียแน่นอน

...