...

ดินนั้นสำคัญไฉน

...

สารอาหารที่เรารับประทาน อยู่ที่ดินแต่เรากินดินไม่ได้ เราต้องกินพืชผักที่โตจากดิน

สารอาหารดีในพืชผักมาจาก ดินดี มีสารอาหารดี ผู้บริโภคกินผักก็ได้รับสารอาหารดี แต่ถ้าดินที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมี ผู้บริโภคก็ได้รับผลกระทบไปด้วย ทั้งทางตรงทางอ้อม

หลักเกษตรอินทรีย์ จึงให้ความสำคัญ ควบคุมตั้งแต่การเตรียมดิน

พืชผักจะงอกงาม เราต้องเข้าใจถึงการปรับปรุงดิน ตัวอย่างในป่าธรรมชาติ ต้นไม้เจริญงอกงาม ดูสูงใหญ่ เพราะ เกิดจากการร่วงหล่นทับถมของซากพืชซากสัตว์ แล้วเกิดการผุพัง จากการย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตในดิน เช่น ไส้เดือน กิ้งเกือ ตัวกะปิ และแมลงต่างๆ

ใบไม้ เป็นวัสดุปรับปรุงดินที่ให้ความโปร่งร่วนซุย ช่วยป้องกันการกัดกินทำลายของพวกแมลงได้ดีไม่น้อยไปกว่าการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์กลบหน้าดิน

ใบไม้ที่นำมาใช้ต้องเป็นใบไม้สด เพื่อการย่อยสลายได้เร็ว

TIP :อีกหนึ่งวิธีในการปรับปรุงดิน คือ การสร้างหน้าดิน โดยใช้ปุ๋ยหมัก เป็นอีกหนึ่งวิธีของการดูแลดิน เพื่อให้ผัก organic ที่ดี

แหล่งที่มา : หนังสือ My Little farm “ ปลูกผักแบบคนเมือง” ความสุขง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้

...