...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ตามรอยพ่อ เที่ยวตลาดนัดธรรมชาติ

...

ศูนย์การเรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา” ภูมิปัญญาท้องถิ่น ย่านพระราม 9 พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ได้รับการสรรสร้างจาก นายพิเชษฐ โตนิติวงศ์ หยิบนำหลักศาสตร์ของพระราชา ด้านการเกษตร มาประยุกต์ใช้ จึงเกิดเป็นโครงการ ตลาดนัดธรรมชาติ ที่อยู่ภายใต้ ฐานธรรมธุรกิจ

...
...
แนวคิดของที่นี่ คือ....
การสร้างความเป็นธรรมให้กับองค์รวม ตั้งแต่คนปลูก คนกลาง และผู้บริโภค ต้องเลิกกการใช้สารเคมีทุกชนิดในการเพาะปลูก ตามทฤษฏีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ที่ตอบโจทย์คนเมืองและการันตีเรื่องคุณภาพด้านความปลอดภัย
ฐานธรรมธุรกิจ เปิด workshop เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา
นอกจากนี้ ฐานธรรมธุรกิจ ยังเปิด workshop เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา เพื่อให้คนเมืองได้เข้ามาเรียนรู้ เช่น วิธีการปลูกดอกไม้และพืชกินได้ในภาชนะที่ที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้ สอนวิธีการทำปุ๋ย และเรียนรู้เกี่ยวกับ โคก หนอง นา โมเดล
...
...
...
...
...

ตลาดนัดธรรมชาติ เปิดทำการ

เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.00 น.

Facebook : www.facebook.com/ตลาดนัดกสิกรรมธรรมชาติ-1488354974749258/

...