...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

มาทำความรู้จักฝ้ายออร์แกนิคกันเถอะ

ฝ้ายจัดเป็นไม้ต้นขนาดเล็กหรือไม้พุ่มขนาดกลาง แต่ในทางการเกษตร จะจัดเป็นประเภทพืชล้มลุก นิยมนำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ผลิตเฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

...
...
ข้อแตกต่างที่สำคัญ ของฝ้าย Organic กับ ฝ้ายทั่วไป

ฝ้ายทั่วไป

: ใช้สารเคมีฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมี โดยประมาณ 151 กรัมต่อการผลิตฝ้ายเพื่อใช้ในการผลิตเสื้อยืด หนึ่งตัว

: ใช้ ยาฆ่าแมลง ประมาณ 16% และ สารเคมีต่างๆ อีก 10 % ในการปลูกฝ้ายแต่ละครั้ง

: มีสารเคมีตกค้างอยาในเส้นใยผ้าที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและแพ้ได้ง่าย

: มีผลโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์ รวมถึงอาหารที่เราบริโภค

...
ฝ้ายอินทรีย์

: ฝ้ายที่ปลูกในระบบของเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน ไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นกฎและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการทำเกษตรฝ้ายอินทรีย์

: ไม่ใช้เมล็ดฝ้ายที่มาจาก การตกแต่งพันธุกรรม แต่ใช้เมล็ดฝ้ายที่ปลูกอย่างธรรมชาติ

: ได้รับการรับรองจาก GOTS ตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเส้นใยที่มีคุณภาพดี ไม่มีสารเคมีตกค้าง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงดีต่อสุขภาพด้วย

: ฝ้ายที่ปลูกโดยใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกฝ้ายทั่วไป

...
...
...
...
...
...

แล้ว GOTS คืออะไร ?

GOTS หรือ Global Organic Textile Standardคือมาตรฐานการผลิตสิ่งทอระดับโลกสำหรับการผลิตที่ใช้เส้นใยออร์แกนิก

อ่านเพิ่มเติม : http://www.greenshopcafe.com/greennews1443.html

แหล่งที่มา : http://puechkaset.com/ฝ้าย/

...