...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

Farmer's Market Chiangmai

...
...
ภาคชุมชนเชียงใหม่ อาหารปลอดภัย
ตั้งอยู่ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ต ถนนอัษฏาธร ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ แหล่งรวบรวมสินค้าปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และพืชผัก-ผลไม้ไร้สารคมี
...

จากกลุ่มเกษตรกรที่ทำไร่แบบเกษตรอินทรีย์ มีผัก-ผลไม้เมืองหนาวสด ๆ ผัก-ผลไม้พื้นบ้านที่ปลูกตามธรรมชาติ อาหารเพื่อสุขภาพทั้งคาวและหวาน สินค้าพื้นเมืองราคาย่อมเยา อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจจัดอยู่เรื่อย ๆ รวมทั้งมีลานกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ

สำหรับพ่อค้า แม่ขายที่สนใจอยากจะขายสินค้าที่ตลาดแห่งนี้
1. ผัก/ ผลไม้อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ออการ์นิค สินค้าแปรรูป รับเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการรับรองมาตรฐานระบบผลิตจากหน่วยงาน / องค์กรที่เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบและมีเอกสารยืนยันจากองค์กรเหล่านั้นมาเสนอพิจารณา
สินค้าประเภทอาหารสำเร็จ ขนม และเครื่องดื่มแฮนด์เมดเพื่อสุขภาพ
2. ผู้ผลิตหรือผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมสุขาภิบาลแล้วเท่านั้น รวมถึงการใช้วัตถุดิบและการปรุงประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนต่างๆ อย่างน้อย 95% เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทั้งนี้ต้องนำเอกสารอ้างอิงมาประกอบการพิจารณา
...

ที่ตั้ง : โครงการจริงใจ มาร์เก็ต

เวลาเปิด-ปิด : วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น.

Facebook : https://www.facebook.com/FarmersMarketChiangmai/

...