...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

Green & Safe Agricultural Farms

ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์แห่งแรก ๆ ในเชียงใหม่ ได้มีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง

...

ภายใต้การทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ร่วมกันจำหน่ายโดยเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

...
...
นอกจากมีผัก - ผลไม้สด ที่สะอาดปลอดสารพิษแล้ว ยังเป็นแหล่งซื้อผัก - ผลไม้เมืองหนาวและพื้นบ้านราคาย่อมเยาอีกด้วย
รวมถึงผลิตภัณฑ์อินทรีย์อื่นๆ ที่นำมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค สำหรับสายคนรักสุขภาพถ้ามีโอกาสได้ไปที่เชียงใหม่ อย่าลืมลองไปแวะเวียนอุดหนุนกันดูน๊า
...

Green, & Safe Agricultural Farms

ที่ตั้ง : ไร่แม่เหียะ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลาเปิด-ปิด : ไร่แม่เหียะ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 12.00 น., คณะเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการวันพุธ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 12.00 น.

Facebook : ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย Clean, Green, & Safe Agricultural Farms