...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

เที่ยวสบาย ณ หมู่บ้านห้วยพลู

...
...
หมู่บ้าน ห้วยพลู จ.นครปฐม
หมู่บ้านเกษตร ที่เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ แม้จะต้องเดินเข้าไปเพื่อเยี่ยมชมกระบวนการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์

แหล่งท่องเที่ยวโซนต่างๆ

- โรงเรือนผักกางมุ้ง มีผักหลากหลายสายพันธ์ ผักที่นี่ปลูกสเพื่อส่งให้ 4 โรงพยาบาลในจังหวัด นครปฐม เพื่อให้ผู้ป่วยทาน และยังมีจำหน่ายเองด้วย อย่างเช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักสลัด

- สวนผลไม้ ขนุน มะม่วง ส้มเขียวหวาน กล้วยมะลิอ่อง เคพกูสเบอร์รี่ ซึ่งปลูกแบบออร์แกนิคทั้งหมด

- โรงนา/โรงสีข้าว ประจำหมู่บ้าน

- โรงไก่ อาหารที่ให้ไก่ก็จะเป็นออร์แกนิค

- ฟาร์มแพะ ออร์แกนิค นมแพะไม่คาว ข้น หวาน มัน ช่วยลดภูมิแพ้

- ฟาร์มเห็ดเข็มทองออร์แกนิค

- ทุ่งนาออร์แกนิค

- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรออร์แกนิควิลเลจ มีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากมาย

...

ไฮไลท์ของสวนผักบ้านต่าย ปลูกผักและผลไม้ผสมผสาน สามารถทานได้ตลอดทั้งปี

...

ที่อยู่ หมู่บ้านห้วยพลู ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ข้อมูล https://www.facebook.com/ditorganic/videos/370168613476502/

...