...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ตลาดพอใจ สุขใจกับสินค้าเกษตรอินทรีย์

ตลาดพอใจ หนึ่งตลาดเกษตรอินทรีย์ที่น่าท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา

...
...
ได้รับการสนับสนุนให้เกษตรกรที่ปลูกพืช-ผัก โดยไม่ใช้สารเคมีนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง
สิ่งที่โดดเด่นมาก ๆ ก็คือ มีการเปิดอบรมเกี่ยวกับการเกษตรให้กับผู้ที่สนใจในหัวข้อต่าง ๆ อยู่ตลอด ใครอยากเรียนรู้วิธีการทำการเกษตรในรูปแบบใหม่และมีรายได้สู่ครอบครัวอย่างยั่งยืน ก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้เลย
...

สำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะเน้นในเรื่องคุณภาพความปลอดภัย เพื่อให้เป็นที่พอใจสำหรับผู้บริโภคเช่นพืชผักต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยทั้งผักเบอร์ 8 แปดริ้ว ผัก GAP หรือ PGS สินค้าชุมชน สินค้า Sme ผลิตภัณฑ์ Otop

...

ตลาดพอใจ

ที่ตั้ง : ลานหน้าสำนักงาน ส.ป.ก. แปดริ้ว ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 877 ถนน เทพคุณากร ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

เวลาเปิด-ปิด : วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.00 – 17.00 น.

GPS : 13.6709391,101.0591997

Facebook : ตลาดพอใจ ตลาดเกษตรปลอดภัย ส.ป.ก.แปดริ้ว

...