...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

คนรุ่นใหม่ หัวใจเกษตรอินทรีย์

จากผู้บริโภค สู่การเป็นผู้ผลิต “ สิริกร ลิ้มสุวรรณ “

นับว่ากระแสนิยมการบริโภคออร์แกนิค เริ่มขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น ผู้คนจำนวนมากเริ่มหันมาบริโภคออร์แกนิคและก็มีอีกหลายคนที่หันมาทำการเกษตรอินทรีย์ วันนี้เรามีตัวอย่างเด็กรุ่นใหม่ ที่ได้ผันแปรตัวเองมาสู่การทำอาชีพเกษตรกร

จุดเริ่มต้น สิริกร ลิ้มสุวรรณ
เขาได้ออกจากงานประจำเงินเดือนสูง เพื่อมุ่งทำเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงไส้เดือน และนำมูลไส้เดือนมาขายให้เกษตรกร เพราะอยากให้ชาวนาเปลี่ยนจากทำนาเคมีหันมาทำนาอินทรีย์
...
...
...

เขาได้ลองผิดลองถูกอยู่เป็นปี จนมีคนสนใจเข้ามาถามไถ่ จากนั้นเริ่มสร้างเครือข่าย โดยมีทีมงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ และอยากเห็นคนในชุมชนพึ่งพาตนเองได้

...
...
โรงเรือนบ้านรักษ์ดิน
มาจากความตั้งใจในการอนุรักษ์ดิน เพราะเขาเชื่อว่าเมื่อดินดีอุดมสมบูรณ์จะสามารถปลูกพืชได้ดี ทำให้มีกินและแบ่งขายได้

ผลผลิตในโรงเรือน

- ผักบุ้ง

- กวางตุ้ง

- คะน้า

- ผักกาดขาว

และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเก็บผักปลอดสารพิษไปทานได้โดยไม่คิดเงิน หรือจะบริจาคตามศรัทธาเพื่อเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ได้ปลูกต่อไปเรื่อยๆ

...

ผลผลิตแปรรูป

นอกจากนี้มีการสร้างเครือข่ายจากการทำผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ เช่น ข้าวไรท์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ หลักๆ จะนำไปทำการแปรรูป เช่น

- ผงพอกหน้าขาวหอมมะลิ

- แชมพู ครีมนวดผมข้าวหอมนิล ฯลฯ

...

ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นออร์แกนิคทั้งหมด และขั้นตอนการผลิตต่างๆ ล้วนเป็นมิตรกับธรรมชาติ และมีคุณภาพ

สำหรับคนที่อยากขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ สามารถปรึกษาได้ที่ สถาบันบ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีไทยและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต หรือหากสนใจผลิตภัณฑ์และอยากเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ สามารถแวะไปดูตัวอย่างได้ที่บ้านรักษ์ดิน จังหวัดกาญจนบุรี

ขอบคุณข้อมูล https://www2.rsu.ac.th/SuccessDetail/Sirikorn-Law-2017

...