...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ตลาดนัดสีเขียว อุบลราชธานี

...
...
ตลาดนัดสีเขียว
ปัจจุบันจะเห็นว่ามีตลาดนัดสีเขียวเกิดขึ้นหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่มาตลาดนัดสีเขียว เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานที่ได้ผุดตลาดนัดสีเขียวขึ้น โดยใช้ชื่อว่า " ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ อุบล ราชธานี "
สินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาจำหน่าย
เป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตขึ้นมาเองและนำมาจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภค จึงเกิดการให้ข้อมูลสินค้า การปลูก และวิธีการทำต่างๆ ที่ชัดเจนและเปิดเผยแก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้อง
...
...
...

ตลาดจึงเป็นเหมือนศูนย์กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์แก่กัน จึงทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค

...

สินค้าที่มีขายใน ตลาดนัดสีเขียว

สินค้าเกษตร - ข้าวอินทรีย์ หลายสายพันธุ์ - พืชผักอินทรีย์ ผักพื้นบ้าน ตามฤดูกาล - ผลไม้อินทรีย์ ผลไม้ตามฤดูกาล - ปลาพื้นบ้าน - สัตว์และแมลงตามแหล่งธรรมชาติ - ไข่ไก่อินทรีย์ - อาหาร (ไม่ใส่ผงชูรส) - สินค้าแปรรูป - อาหารพื้นบ้าน อาหารปรุงสุก - เครื่องดื่ม น้ำสมุนไพร - ขนมไทย ขนมแปรรูปต่างๆ - เครื่องสำอาง ซึ่งมีส่วนผสมของสินค้าอินทรีย์ เป็นหลัก

ตลาดนัดสีเขียว อุบลราชธานี

จัดทุกวันเสาร์ ณ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์

ที่อยู่ : 512/8 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อ : 045-352949

เวลาเปิดทำการห้าง : 10.00น. - 21.00น.

WEBSITE : WWW.SUNEETOWER.COM

FACEBOOK ตลาดนัดสีเขียว : https://www.facebook.com/pg/ubongreenmarket/about/?ref=page_internal

แหล่งที่มา : http://www.thaihealth.or.th/Content/37380-ช็อปตลาดนัดสีเขียวเมืองอุบลฯ.html

...