...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

Animal welfare กฎ 5 ข้อ ฟาร์มปศุสัตว์ออร์แกนิค

...

มาทำความรู้จัก หลักปศุสัตว์ที่ แคร์แอนด์แฟร์ กับสัตว์ ก่อนเป็นอาหาร !!!

...
...
กฏเหล็ก 5 ข้อ ที่ควรรู้

1. Freedom from hunger and thirst

สัตว์ได้รับอาหารปริมาณที่เหมาะสม

2. Freedom from discomfort

สัตว์อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม

3. Freedom from pain, injury and dis

สัตว์มีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย

4. Freedom to express normal behavior

สัตว์แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของตนเอง

5. Freedom from fear and distress

สัตว์รู้สึกปลอดภัยและเป็นอิสระจากความกลัว

...

ทำไมต้องแคร์ ?

เพราะ การสร้างความสุข ความสบายใจให้กับสัตว์ ช่วยทำให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์ก่อนที่จะมาเป็นอาหาร

...
...
...

อ้างอิง

https://www.greenery.org/articles/animal-welfare/