...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ผักปลอดภัยวัดกันที่อะไรนะ

เมื่อสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้เราต้องเว้นระยะห่าง เรื่องของผักปลอดภัย ไม่ปลอดภัย ก็มีระยะเหมือนกันนะ แล้วผักปลอดภัยวัดกันที่อะไร เรามาหาคำตอบกัน

ประเภทของผัก

...

ผักอินทรีย์

วิธีปลูก : ไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอนในการปลูก

GMO : ปลอดภัยจาก GMO

ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน : ปลอดภัยจาก ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน

สิ่งแวดล้อม : ดีต่อสิ่งแวดล้อม

คนกิน : ดีต่อคนกิน

มาตรฐาน หน่วยงานรับรอง : เกษตรอินทรีย์ PGS , IFOAM , มกอช.

ผักอนามัย

วิธีปลูก : ใช้สารเคมี แต่ควบคุม

GMO : ไม่ปลอดภัยจาก GMO

ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน : ไม่ปลอดภัยจาก ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน

สิ่งแวดล้อม : ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

คนกิน : อาจเสี่ยงสารเคมีตกค้าง

มาตรฐาน หน่วยงานรับรอง : ตรามาตรฐานผักผลไม้อนามัย โดย กรมวิชาการเกษตร

ผักปลอดภัย

วิธีปลูก : ใช้สารเคมีแต่ควบคุม

GMO : ไม่ปลอดภัยจาก GMO

ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน : ไม่ปลอดภัยจาก ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน

สิ่งแวดล้อม : ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

คนกิน : อาจเสี่ยงสารเคมีตกค้าง

มาตรฐาน หน่วยงานรับรอง : ตรารับรองคุณภาพ ระบบตรวจสอบสารพิษ โดย กรมวิทยาศาสตร์

ผักไร้ดิน (ไฮโดรโพนิกส์)

วิธีปลูก : ปลูกในน้ำ ให้อาหารสังเคราะห์

GMO : ไม่ปลอดภัยจาก GMO

ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน : ไม่ปลอดภัยจาก ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน

สิ่งแวดล้อม : ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

คนกิน : อาจเสี่ยงสารเคมีตกค้าง

มาตรฐาน หน่วยงานรับรอง : GAP โดยกรมวิชาการเกษตร

...

ผักไร้สารปลอดสารพิษ

วิธีปลูก : ไมใช้สารเคมีแต่ไม่ทุกขั้นตอน

GMO : ไม่ปลอดภัยจาก GMO

ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน : ปลอดภัยจาก ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน

สิ่งแวดล้อม : อาจเสี่ยงสารเคมีตกค้าง

คนกิน : อาจเสี่ยงสารเคมีตกค้าง

มาตรฐาน หน่วยงานรับรอง : ระบบ PGS ชุมชนรับรอง

ว้าว !! รู้แบบนี้แล้ว หันมาเลือกซื้อผักออร์แกนิคกันนะครับ แถมยังเป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะ

...
...
...

อ้างอิง

https://www.greenery.org/articles/info-organicveg/