...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ของมันต้องมี เกษตรอินทรีย์ PGS

PGS คืออะไร แล้วมันต่างจากระบบการรับรองอื่นๆ ยังไงนะ ?

ในฐานะผู้บริโภคหลายคนคงสงสัย ว่ามาตรฐานออร์แกนิคที่เราเห็นตามท้องตลาดถึงมีอยู่หลายแบบ และหนึ่งในนั้น คือ ตรารับรองมาตรฐาน PGS

...

เรามาดูข้อแตกต่างกันดีกว่า

เกษตรกร

การรับรองแบบ PGS : เกษตรกรแบบรายย่อย

การรับรองแบบ IFOAM : เกษตรกรแบบรายย่อยและรายใหญ่

มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์

การรับรองแบบ PGS : มี

การรับรองแบบ IFOAM : มี

ผู้ร่วมกำหนดมาตรฐาน

การรับรองแบบ PGS : เกษตรกร ผู้บริโภค นักวิชาการ ผู้ประกอบการ เกษตรกร หน่วยงานท้องถิ่น

การรับรองแบบ IFOAM : องค์กรอิสระกำหนดมาตรฐาน

...

ระเบียบและข้อกำหนด

การรับรองแบบ PGS : พัฒนาให้เหมาะกับท้องถิ่น

การรับรองแบบ IFOAM : ยึดตามระบบสากล เข้มงวด

ตรวจประเมิณฟาร์ม

การรับรองแบบ PGS : ตามที่สมาชิกตกลงกัน

การรับรองแบบ IFOAM : ปีละ 1 ครั้ง

...

การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ

การรับรองแบบ PGS : ทำได้

การรับรองแบบ IFOAM : ทำไม่ได้

ค่าใช้จ่าย

การรับรองแบบ PGS : ต่ำ

การรับรองแบบ IFOAM : สูง

...
...
...

อ้างอิง

https://www.greenery.org/articles/pgs/

http://www.pgs-organic.org/