...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

เครื่องสำอาง Organic ดีกว่าเครื่องสำอาง Natural ยังไง

หลายคนมักพูดอยู่บ่อยๆ ว่า เลือกสกินแคร์ผิด ชีวิตเปลี่ยน

ผิวคืออวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย มีผลวิจัยพบว่าผิวสามารถดูดซึมสารต่างๆ ได้มากถึง 60 % ดังนั้นสกินแคร์ที่เราเลือกใช้ จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้

Cosmetics

- ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากน้ำ น้ำมัน เป็นองค์ประกอบหลัก

- ผลิตจากพืช ผัก ผลไม้ แต่ไม่ได้การันตีมาตรฐานออร์แกนิค

- มีสารสกัดที่ให้ความหอม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการแพ้

- มีการใช้สี ปิโตรเคมีต่างๆ รวมถึงสารปรอท ในบางตัว

...
...
...
...
...
Organic Cosmetics

- ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติ

- ทุกขั้นตอนการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมและข้อกำหนดตาม มาตรฐาน

- แหล่งเพาะปลูกเป็นแบบเกษตรอินทรีย์

- ได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานออร์แกนิคทั่วโลก

- มีตรารับรองมาตรฐานออร์แกนิค ประทับบนฉลากสินค้า

- ไม่มีส่วนประกอบของน้ำหอมสังเคราะห์

- ไม่มีการใช้สี ปิโตรเคมีต่างๆ

...
4 ระดับของการรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

1. Organic Certified 100%

- มีตราประทับออร์แกนิคของ USDA หรือ ECOCERT

- ส่วนประกอบทั้งหมดมาจากออร์แกนิค 100 %

2. Organic Certified

- มีตราประทับออร์แกนิคของ USDA หรือ ECOCERT

- ส่วนประกอบทั้งหมดมาจากออร์แกนิค 95 – 99.99 %

- ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ผ่านการรับรอง 1 – 5 %

3. Made with Organic Ingredients

- ส่วนประกอบทั้งหมดมาจากออร์แกนิค 70 – 94.99 %

- ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ผ่านการรับรอง 5 - 30 %

- ใช้ตราประทับ ECOCERT แต่ไม่สามารถใช้ตราประทับ USDA ได้

4. Specific Organic Ingredients

- มีส่วนประกอบที่มาจากออร์แกนิคแบบเฉพาะและน้อยกว่า 70 %

- ใช้ตราประทับ ECOCERT แต่ไม่สามารถใช้ตราประทับ USDA ได้

...
...
...
...
...

อ้างอิง

https://www.wathoothorn.com/blog/organic-and-natural

https://allaboutyou.co.th/th/module/blog/blogarticledescription?article_id=40&name=Why+Organic+Skincare%3F+ทำไมเราถึงควรใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิก%3F+

https://allaboutyou.co.th/th/module/blog/blogarticledescription?article_id=40&name=Why+Organic+Skincare%3F+ทำไมเราถึงควรใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิก%3F+