...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

Farm From Home การปลูกผักไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

...

การปลูกผักไม่ใช่เรื่องยาก แค่อย่ามองข้ามเรื่องของการเตรียมดิน

รู้ไหมว่า .. ดินคือสิ่งสำคัญที่สุดในการปลูกผัก ?

“ถ้าเราเตรียมดินที่ดีพอ จะทำให้ผักเติบโตได้ด้วยตัวเอง” การปลูกผักก็เหมือนกับการทำอาหารที่ต้องเตรียมวัตถุดิบที่เหมาะสมกับการปรุง

...
...
ขั้นตอนการปรุงดินปลูกผัก ?

1. นำดินและวัชพืช ใส่ลงในกระบะ

2. นำวัชพืชมาตัดเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ เพราะ วัชพืชจะช่วยทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย

3. พรวนดิน ให้ดินแตกตัว อย่าให้จับเป็นก้อน

4. ใช้เหล็กแทงหญ้าหรือหางปลาแทงดิน และหลีกเลี่ยงการใช้จอบขุดดิน

5. กระบะที่ใส่ดินต้องโดนแดดเสมอ และต้องไม่ปล่อยให้ดินแห้ง

ขุยมะพร้าว กับ มูลไส้เดือน
เรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ที่ช่วยปรับปรุงดินให้มีคุณภาพที่ดี เพราะ ดินดีต้องมีความโปร่ง อากาศถ่ายเท เก็บความชื้นได้พอเหมาะ และมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชผักของเรา
...
...
...

ขุยมะพร้าว

เพื่อเพิ่มความร่วนซุย ลดความแน่นในเนื้อดิน ทำให้ระบายน้ำดีขึ้น

มูลไส้เดือน

ช่วยเก็บรักษาความชื้น ช่วยในการถ่ายเทน้ำ และทำให้ดินร่วนซุย

วัชพืชในการปรุงดิน

หญ้า ใบไม้สด เช่น ใบมะขาม ใบกะฐิน ใบมะยม เป็นต้น

...
...
เคล็ดลับง่ายๆ ของการปลูกผักกินเอง

1. มีแสงแดดให้เพียงพอ

2. ผักที่ทานผล ต้องได้แสงแดดเต็มวัน ผักที่ทานใบ แสงแดดครึ่งวันก็งาม

3. น้ำที่ใช้ต้องมั่นใจว่าปลอดสาร ถ้าไม่มั่นใจให้รองทิ้งไว้ 1 – 2 วัน

4. วัชพืช คือ ปุ๋ยที่ดี ที่สามารถทำเองได้ง่ายๆ ไม่ต้องรอเวลาหมัก 2 – 3 เดือน

5. ใบไม้เล็กๆ นำมาตัด ใช้แทนฟางได้นะ

6. แมลงกินผักดูดีดี ไม่ใช่ปลอดสาร แต่สุขภาพผักและดินที่ใช้ ไม่ดี

7. ไม่ควรพรวนดินตอนดินเปียก เพราะ อาจทำให้ดินจับเป็นก้อน

...
...
...

อ้างอิง

https://www.greenpeace.org/thailand/story/12466/food-sustainability-grow-your-own-vegetables/

http://blog.arda.or.th/%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7/

https://farmerspace.co/13-ข้อดีของมูลไส้เดือน-ที/