...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

จากร้านสะดวกซื้อ สู่ต้นแบบร้านออร์แกนิค

... The Good Mart เป็นมากกว่าร้านสะดวกซื้อ ...

เมื่อคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมการบริโภคได้ถูกปรับเปลี่ยนไป

...

The Good Mart

ได้หยิบเอาโมเดลของการขายสินค้าในรูปแบบเดิมมาปรับใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์คนที่รักสุขภาพ ขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างเครื่องดื่มปั่นออร์แกนิคบรรจุใส่แก้วกระดาษ ผักและผลไม้ออร์แกนิค

...
...
แนวคิดของ The Good Mart

- ขายสินค้าที่มาจากธรรมชาติ

- เป็นพาสเนอร์กับเกษตรกรท้องถิ่น

- สินค้าที่นำมาขายมีราคาไม่แพง

- ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลสินค้า

- แจกอาหารให้กับคนไร้บ้าน ฟรี

...

The Good Mart สินค้าที่ตอบทุกโจทย์ในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

Rachel Krupa
ผู้ก่อตั้ง The Goods Mart บอกว่า แต่ก่อนร้านสะดวกซื้อไม่ใส่ใจในเรื่องความเป็นอยู่ที่ทันสมัย ร้านสะดวกซื้อที่ทันสมัยและยั่งยืน ต้องเน้นให้คนเดินเข้ามาสัมผัสบรรยากาศในร้าน ได้พูดคุยกันเพื่อให้ได้ข้อมูลระหว่างช้อปและเลือกซื้อตามใจชอบ
...
...
...
...
...
...

อ้างอิง

https://www.marketingoops.com/exclusive/business-case/organic-future-market/